Patron Szkoły

 

Byłeś Papieżem niezwykłym. Jako pierwszy w dziejach przekroczyłeś progi świątyni protestanckiej, żydowskiej synagogi. Pierwszy przemówiłeś do wielkiej rzeszy młodzieży muzułmańskiej. Podczas wszystkich swoich podróży zagranicznych, spotkałeś się z członkami bratnich Kościołów chrześcijańskich. Mówi się, że byłeś dobrym człowiekiem na złe czasy. Potępiałeś każdą przemoc i siłą swego autorytetu zażegnałeś światowe konflikty. Jeszcze nigdy głos Ojca Świętego, wołającego o szacunek dla człowieka, nie był słyszany tak często. I nigdy też świat tak bardzo tych słów nie potrzebował. Żaden inny Papież nie przepraszał za winy Kościoła.

Wygłaszałeś prawdy trudne do zaakceptowana, nawet przez ludzi wierzących. Mówiąc do tysięcy, zwracałeś się do każdego z osobna. Posiadałeś umiejętność mówienia prosto o sprawach bardzo skomplikowanych. W mądry i taktowny sposób uczyłeś jednostki i narody.

Najważniejszym darem dla Ciebie była modlitwa, którą Ty także dałeś nam w ofierze. Choć upominałeś rządzących i możnych tego świata, największe oczekiwania kierowałeś pod adresem ludzi Kościoła. Apelowałeś, by okazywali współczucie i pomoc wszystkim znajdującym się w potrzebie. Nikogo nie opuszczałeś, nie gardziłeś grzesznikiem, nie schlebiałeś próżniakowi.

Pokonując własną słabość, cały czas wychodziłeś do ludzi i byłeś dla nich żywą religią. Byłeś Tym, który wierzył w człowieka. Niewątpliwie pozytywnie oddziaływałeś na polski optymizm. Byłeś prawdziwym pasterzem dusz ludzkich, zagubionych i pełnych trwogi w obliczu tajemnicy życia i śmierci. Kiedy na Ciebie patrzyliśmy, wydawałeś nam się osobą niezwykłą. Z Twej twarzy i ruchów biło dostojeństwo i ciepło. Nigdy żaden Polak nie miał tak znacznego wpływu na bieg losów świata. Już sam ten fakt wystarczy, że zostałeś wybrany najwybitniejszą postacią w 1000- letniej historii Polski. Byłeś najznakomitszym ambasadorem polskiej kultury. W Twych pismach i książkach przedstawiona jest polska tolerancja i opis polskiego patriotyzmu.

jan-pawel-ii

Mówiłeś do nas młodych często, bardzo często, lecz dziś wydaje nam się, że jednak za mało. Wspominamy Twoje wypowiedzi proste, a jakże trafne:

,, …Zanim stąd odejdę, proszę Was, abyście całe to dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, abyście nie podcinali tych korzeni, z których wyrastamy…”

,,… Zachowajcie pamięć o zwycięstwie Polski pod Grunwaldem, o cudownej obronie Jasnej Góry, o cudzie nad Wisłą, o ślubach króla i narodu, o Wiktorii Wiedeńskiej, o grobach Orląt i męczennikach w Katyniu…”

,, … Totus Tuus cały Twój, Maryjo! Czuwam to znaczy Także czuję się odpowiedzialny za to wielkie dziedzictwo, któremu na imię Polska… „

,, … A przecież nie cały umieram. To co we mnie niezniszczalne trwa! … „

Dziękujemy Ci za bliskość i siłę.

                                              Twoi uczniowie

patron

 

Najważniejsze daty w życiu Jana Pawła II

1920 – 18 maja – urodził się w Wadowicach

– 20 czerwca – chrzest w kościele parafialnym w Wadowicach

1926 – 15 września – rozpoczęcie nauki w Szkole Powszechnej a następnie Gimnazjum

1929  – 13 kwietnia – śmierć matki

– 25 maja – Pierwsza Komunia Święta w kościele parafialnym w Wadowicach

1932  – 5 grudnia – śmierć starszego brata Edmunda

1938  – 3 maja – przyjęcie sakramentu bierzmowania

– 14 maja – egzamin maturalny

– 2 października – rozpoczęcie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim

1941  – 18 lutego – śmierć ojca

– jesień – rozpoczęcie pracy w fabryce chemicznej „Solvay”

1942  – jesień – rozpoczęcie studiów teologicznych w  Seminarium Duchownym

1946  – 1 listopada – święcenia kapłańskie

– 26 listopada – rozpoczęcie studiów na Papieskim Uniwersytecie Angelicum

1948  – 8 lipca – dekret na wikariusza w Niegowici

– 16 grudnia – uzyskanie tytułu doktora teologii na  UJ

1949  – 17 marca – przeniesienie do parafii św. Floriana w Krakowie

1958  – 28 września – mianowany biskupem

1963 – 30 grudnia – zostaje arcybiskupem

1967  – 26 czerwca – został mianowany kardynałem

1978  – 16 października o godz. 16:16 Karol Wojtyła zostaje wybrany na nowego papieża

1981 – 13 maja – zamach na jego życie

2005  – 2 kwietnia o godz. 21:37 kończy życie ziemskie