OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE   Informujemy, iż listy uczniów przyjętych do klasy I w roku szkolnym 2019/2020 są dostępne w sekretariacie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń na dolnym korytarzu szkolnym od dnia 29 sierpnia 2019r.

Read more