MISJA I WIZJA SZKOŁY

misja

    

                                                   Dzisiaj należy wiedzieć,

                                                      co trzeba poznawać jutro,

                                                    by radzić sobie pojutrze…

 

 

Misja i wizja szkoły

 

„Nie zawsze możemy kształtować lepszą przyszłość dla naszych dzieci,

ale zawsze powinniśmy kształtować nasze dzieci dla czekającej je przyszłości”

                                                                                                         

Franklin Roosevelt

 

 

Do szkoły wchodzimy uśmiechnięci, a wychodzimy z niej radośni”

      

 

Szkoła dostosowana do zmian cywilizacyjnych, w nowoczesny sposób

przygotowująca dzieci i młodzież do wyzwań, jakie będą przed nią stawiane od razu na

starcie w dorosłość. Szkoła ma wysoki poziom nauczania, stawia nacisk na edukację matematyczną, ekologiczną, informatyczną oraz językową, stymulująca wszechstronny rozwój ucznia, skutecznie przeciwdziałająca patologiom społecznym, oferująca uczniowi atrakcyjne metody nauki, rozwijająca jego zainteresowania oraz zachęcająca go do przyjmowania postaw aktywnych i twórczych.

 

 

 Model absolwenta

 

Wzorcowym modelem absolwenta szkoły podstawowej jest uczeń, który opanował fundamentalną wiedzę i umiejętności, posiada wiarę we własne siły, potrafi się uczyć

i samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę, jest ciekawy świata.

 

 

Absolwent Szkoły Podstawowej :

–  jest dobrze przygotowany do dalszej nauki,

– posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu

oraz stara się wszelkie problemy rozwiązywać w sposób twórczy,

– sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych

oraz multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia,

– rozwija zainteresowanie otaczającym go światem,

–  posługuje się  technologią informatyczną,

–  jest przygotowany do odbioru różnych form kultury,

–  potrafi dokonać samooceny,

–  rozróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu wykazuje dobre intencje,

–  dba o bezpieczeństwo swoje i innych,

–  charakteryzuje się wrażliwością, sumiennością i uporem w dążeniu do celu,

–  potrafi wybrać bezpieczną i zdrową drogę swego rozwoju,

–  okazuje szacunek i życzliwość wszystkim ludziom,

–  potrafi działać w grupie,

–  umie wyrażać swoje poglądy, dążenia,

–  jest przygotowany do wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzji.