Świetlica

Świetlica  szkolna w  Szkole  Podstawowej  im. Jana  Pawła II   w  Kluczach

jest  czynna:

7.30 – 15.30

20161114_133810-1-1

 

Wychowawcy:

Dariusz Zub

Monika Madajewska – Pandel

Hubert Poczęsny

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2023-2024 – WORD

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2023-2024 – PDF

 

Świetlica  jako  wewnątrzszkolna  instytucja wychowawcza  wspomaga  i uzupełnia  pracę  szkoły  we  wszystkich  jej  zakresach opieki,  oddziaływania  wychowawczego  oraz  poczynań  dydaktycznych.

Pracę  świetlicową  charakteryzuje duża  rozmaitość,  widoczna  nie  tylko  w  organizacji  procesu  wychowawczego, lecz  także  w  jego  treści.

Praca  świetlicowa  charakteryzuje  się  bogactwem  i  różnorodnością  form. To  stanowi  jej  atrakcyjność  i  odmienność z dydaktyczną  pracą  szkoły.

Przy  doborze treści  zajęć  kierujemy  się  dążeniem  do  wszechstronnego  rozwoju  dzieci, udostępniając  im  różne  dziedziny  aktywności:

–  ruchowo-sportowej

– artystycznej

– technicznej

– intelektualno- kulturowej

– społeczno-organizacyjnej.

Ulubioną  przez  dzieci  formą  zajęć  w  świetlicy są  zabawy  i  gry  skoczne, które  bawią, uczą  refleksu, orientacji  oraz  szybkiego  reagowania  na  bodźce  akustyczne, wzrokowe  czy  sytuacyjne. Mają  też  istotne  znaczenie  dyscyplinujące. Najprostszą  formą  zabaw  skocznych  są  swobodne  ruchy zabawowo  naśladowcze, fantazyjne, podskoki, przeskoki.  Do  zajęć  tych  wykorzystujemy  siłownię, salę  korekcyjną, salę zabaw „Radosna Szkoła”, a w okresie letnim i wiosennym plac szkolny.

Zabawy i  gry  ruchowe  organizowane są, aby  umożliwić  dzieciom  kontakt  ze  świeżym  powietrzem, usprawnić  układy  i  narządy  zewnętrzne. Organizujemy  je  na  boiskach  szkolnych. Mamy   grupę  chłopców, którzy  chętnie  grają  w  piłkę  nożną.

Ruch  przy  muzyce:  ta  forma  zabaw   muzycznych  jest  dzieciom  najbliższa . Chętnie  tańczą  bez  względu  na  rodzaj  muzyki  (nowoczesna, klasyczna, towarzyska)

Rysowanie, malowanie, wycinanka, haft, szycie itp. – te formy  działań plastycznych prowadzone w świetlicy  służą rozwijaniu  sprawności  manualnych, wyobraźni twórczej, poczucia  estetyki  i  piękna.

Dzieci  mogą  liczyć  ze  strony  nauczycieli  nie  tylko  na  zabawę, lecz  także na pomoc  dydaktyczną  jaką  jest  odrabianie  lekcji.