Historia Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA W KLUCZACH

Data założenia: wrzesień 1904 r. Założyciel: właściciel domu i wsi – fabrykant z Sosnowca Ludwik Mauve.

Historia szkoły – folder wydany na 105 lecie szkoły – część 1

Historia szkoły – folder wydany na 105 lecie szkoły – część 2

Początkowo była to szkoła prywatna, jednoklasowa, utrzymywana przez założyciela. Uczęszczały do niej wyłącznie dzieci ( ok. 60 ) robotników pracujących w Kluczewskiej Fabryce Papieru i w Fabryce Cementu. W szkole uczono języka polskiego, rosyjskiego i rachunków, a nadobowiązkowo – języka niemieckiego. Pierwszą nauczycielką była p. Kłosówna.

Kierownikami szkoły byli: Zofia Turbasówna, Antonina Rogowska, Jan Mojsej (pierwszy kronikarz szkoły ), Franciszek Wygaś, Jan Hładyszewski, pan Królikowski, pan Skórzewski, Stefan Rychliński.

Dyrektorzy:

  • mgr Maria Świda
  • mgr inż Elżbieta Kwaczyńska
  • mgr Małgorzata Curyło
  • mgr Marta Dziura – obecny dyrektor szkoły

Od 18 V 1990 r. szkołę przeniesiono ze starego budynku z ul. Bolesławskiej na ul. Zawierciańską. W roku 2005 szkole podstawowej w Kluczach nadano imię Jana Pawła II.

GALERIA      ABSOLWENTÓW

SZKOŁY      PODSTAWOWEJ    W    KLUCZACH

 

historia-szkoly1

historia-szkoly2     historia-szkoly3

historia-szkoly4     historia-szkoly5historia-szkoly6     historia-szkoly7

historia-szkoly8     historia-szkoly9

historia-szkoly10     historia-szkoly11

Warto wrócić wspomnieniami do najpiękniejszego okresu w życiu każdego człowieka- pierwszego etapu edukacji.  Aż łezka się kręci w oku na samo wspomnienie naszej młodości. No cóż, czas bywa okrutny, ale dobrze, że zdjęcia  przynajmniej na moment mogły go zatrzymać.

historia-szkoly12     historia-szkoly13