Opłata za obiady – WAŻNE

Zapisy na obiady i płatność za wrzesień 2020r. przyjmujemy od 31 sierpnia 2020r. do 3 września 2020r. Uczniowie, którzy nie zapiszą się w w/w terminie mogą korzystać z obiadów dopiero od października 2020r.

Read more