Zasady wchodzenia do budynku szkoły od 2 września 2020r.

Zasady wchodzenia do budynku szkoły

od 2 września 2020r.

  1. Uczniowie klas I-III nie korzystają z szatni, po wejściu do szkoły udają się bezpośrednio do swoich sal lekcyjnych i przebywają pod opieką wychowawców.

  2. Pozostali uczniowie klas IV-VIII korzystają z boksów szatni według opisu nad wejściem do boksu szatni, a następnie udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych i przebywają pod opieką nauczyciela, z którym rozpoczynają zajęcia.

  3. Uczniowie rozpoczynający w danym dniu lekcje o godz. 8.00 wchodzą do szkoły następującymi wejściami:

  1. WEJŚCIE GŁÓWNE: Wejściem głównym wchodzą uczniowie klas: 3A, 3 B, 3C, 4A, 4B

  1. WEJŚCIE PRZY NAUKOWYM PLACU ZABAW (OD STRONY CDŚ) wchodzą uczniowie klas: 1A, 1B, 2A, 2B, 2C

  1. WEJŚCIE OD STRONY BOISKA SZKOLNEGO wchodzą uczniowie klas: 5, 6A, 6B, 6C, 7A

  1. WEJŚCIEM NA BASEN wchodzą uczniowie klas: 7 B, 7C, 7D, 8A, 8B

(ZEJŚCIE DO SZATNI Z KORYTARZA B)

  1. Uczniowie rozpoczynający w danym dniu lekcje o godz. 8.50 i później wchodzą do szkoły wejściem głównym.

  1. Uczniowie klas: 1A, 1B, 2A, 2B, 2C opuszczają szkołę tym samym wyjściem, którym wchodzili do szkoły. Pozostali uczniowie po zakończonych zajęciach opuszczają szkołę przez wejście główne.

  1. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej opuszczają szkołę lub są odbierani przez opiekuna/rodzica przez wejście główne.

 

UWAGA:

Uczniowie nie korzystają z szatni szkolnej do odwołania!