Informacja dotycząca wytycznych MEN w związku z bezpiecznym powrotem do szkół

Szanowni Rodzice

Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego powrotu uczniów do szkoły, rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 oraz lista uczniów klas I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach zostaną zamieszczone na stronie szkoły w piątek – 28 sierpnia 2020r.

Prosimy prześledzenie informacji dotyczących wytycznych GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. – link poniżej.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.