KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Rodzice uczniów, którzy chcą korzystać ze świetlicy szkolnej proszeni są o wypełnienie karty zgłoszenia do świetlicy i dostarczenie jej na portiernię. 

Dokument można pobrać ze strony internetowej (plik do pobrania poniżej) lub na portierni w szkole.

Plik do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ