Innowacja Pedagogiczna: Terapeutyczna Moc Sztuki

Innowacja Pedagogiczna:

Terapeutyczna Moc Sztuki

 

Autor: Maria Dyduch

Czas realizacji: wrzesień 2022 – czerwiec 2023

Cele innowacji pedagogicznej:

– poznanie dorobku artystów

– kreowanie u uczniów samodzielności oraz realizowania własnych pomysłów

– kreowanie u uczniów twórczej refleksji

– pobudzanie kreatywności uczniów

– poczucie sukcesu i spełnienia

– pobudzanie do artystycznych działań

– pobudzanie do samodzielnego poszukiwania informacji o sztuce

– integracja grupy

Efekty innowacji pedagogicznej:

Uczniowie klasy 3a poprzez doświadczanie terapeutyczne (prezentacja multimedialna na temat słynnych postaci artystycznych, wykonanie zadania) będą kojarzyć artystów polskich i zagranicznych oraz ich dzieła sztuki. Otrzymają możliwość wyboru zadań do wykonania, które dadzą poczucie relaksu. Każde z podjętych zadań artystycznych przyniesie poczucie spełnienia i sukcesu, a co za tym idzie dowartościowanie dziecka. Obcowanie ze sztuką przyniesie ukojenie trudnych emocji, zachęci do samodzielnego poszukiwania informacji o sztuce, pobudzi do artystycznego działania. uczniowie chętniej będą brali udział w wydarzeniach artystycznych oraz w zwiedzaniu muzeów. Klasa poprzez działania terapeutyczne będzie bardziej zintegrowana.

Opis innowacji:

Innowacja zakłada 20 krótkich spotkań artystycznych pt. Alfabet artystyczny, w ciągu roku szkolnego 2022/2023 ( na każdy miesiąc przypadają dwa spotkania).Każdemu spotkaniu towarzyszy jedna litera alfabetu, pod którą możemy znaleźć sylwetki dwóch artystów. Po zapoznaniu się uczniów z dorobkiem artystycznym wybranych postaci, uczniowie będą zachęceni do wykonania zadań zainspirowanych ich twórczością. Zadania wybiorą sami z podanych propozycji.

 

Terapeutyczna Moc Sztuki – część 2

Terapeutyczna Moc Sztuki – część 3

Terapeutyczna Moc Sztuki – część 4 

Terapeutyczna Moc Sztuki – część 5 

Terapeutyczna Moc Sztuki – część 6

Terapeutyczna Moc Sztuki – część 7 

Terapeutyczna Moc Sztuki – część 8