POCIĄG DO SŁOWA – Innowacja z języka polskiego

POCIĄG DO SŁOWA

 Innowacja z języka polskiego w roku szkolnym 2022/2023 realizowana w

Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach

 

Tytuł/nazwa innowacji: „Pociąg do słowa”

Imię i nazwisko autora: mgr Anna Konieczniak

Imię i nazwisko osób/osoby wdrażających innowację: mgr Anna Konieczniak we współpracy z mgr Renatą Zawisz

Osoby objęte działaniamiklasa 5b i klasa 5c

Czas realizacji innowacji: rok szkolny 2022/2023

 

Cele innowacji pedagogicznej:

– zwiększenie motywacji i rozbudzenie pasji do nauki języka polskiego,

– rozwijanie w uczniu poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości,

– kształtowanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia,

– przygotowanie młodzieży do odbioru literatury pięknej,

– wprowadzenie poczucia odpowiedzialności za własne uczenie się,

– aktywizowanie uczniów do podejmowania samodzielnych decyzji oraz działań,

– zdobycie umiejętności redagowania notatek z wykorzystaniem sketchnotingu,

– dbanie o estetykę i wyrabianie w uczniach nawyku zwracania uwagi na poprawność ortograficzną zapisu,

– poznanie związków frazeologicznych i wyjaśnienie ich przenośnego znaczenia,

– motywowanie do udziału w konkursach i prezentowaniu efektów swojej pracy wśród społeczności szkolnej (filmy, wystawy).

WAGON 1 – FRAZEOLOGIA

WAGON 2 – LITERATURA

WAGON 3 – NAUKA O JĘZYKU I ORTOGRAFIA

[Not a valid template]

DZIAŁANIA RWALIZOWANE W RAMACH INNOWACJI