„Sadzimy pestki“ – projekt

Sadzimy dla wszystkich (też dla siebie)-  nasze dzieci będą szczęśliwe.

Od września 2022r. klasa 3b przystępuje do projektu „Sadzimy pestki“. Jest to projekt ekologiczny, polegający na ekonasadzeniach pestek drzew  owocowych wzbogacających krajobraz. Ekonasadzenia, czyli nasadzenia naturalne w środowisko odmienią życie naszej Planety i pomogą zwierzętom pożywiać się bez konieczności wchodzenia na tereny upraw rolnych. Celem programu jest zbliżanie się i osiągnięcie stanu naturalnego środowiska, czyli wsparcie tym działaniem życia (ekosystemów, a zwłaszcza ludzi i zwierząt). SADZENIE JEST PROSTE I ŁATWE.

Sadzimy pestki