ZAKAMAREK – EKOTRIKI NA KĄCIKI – INNOWACJA

ZAKAMAREK – EKOTRIKI NA KĄCIKI

INNOWACJA Z ZAKRESU EDUKACJI PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNEJ ORAZ ARANŻACJI PRZESTRZENI

 

Innowacja z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej oraz aranżacji przestrzeni w roku szkolnym 2022/2023 realizowana w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach

Tytuł/nazwa innowacji : „Zakamarek – ekotriki na kąciki”

Imię i nazwisko osoby wdrażającej innowację: mgr Marzena Pilch-Kocjan

Osoby objęte działaniami: klasa 3b

Czas realizacji innowacji: rok szkolny 2022/2023

Cele innowacji pedagogicznej:

– rozbudzanie wyobraźni, kreatywności, rozwijanie zdolności artystycznych,

– budzenie zainteresowania najbliższą okolicą i regionem,

– zrozumienie wzajemnej zależności człowiek-przyroda,

– tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczo-ekologicznej poprzez obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie,

– upowszechnianie idei zdrowego stylu życia,

– wyrabianie emocjonalnego stosunku wobec natury, rozwijanie wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego.

KĄCIK REGIONALNY, LOKALNY

KĄCIK PATRIOTYCZNY

KĄCIK GEOGRAFICZNY

KĄCIK WYNALAZCY

KĄCIK ZAWODÓW

KĄCIK PRZYRODNICZY

KĄCIK TEATRALNO-MUZYCZNY

KĄCIK KULINARNY

KĄCIK LITERACKI

KĄCIK SENSORYCZNY

KĄCIK OKOLICZNOŚCIOWY

Zakamarek - ekotriki na kąciki grafika