Na apelu o bezpieczeństwie i nie tylko …

26 stycznia w auli szkolnej zebrała się na apelu  cała społeczność szkolna. Na początku Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za wspólnie spędzone I półrocze obecnego roku szkolnego,następnie pogratulowała  wyróżniającym się uczniom bardzo dobrych wyników w nauce.

Ponadto:

  • zostały wręczone puchar i dyplomy w dziedzinie sportu
  • nagrody i dyplomy w konkursach „Dexter” oraz „Matematyka w obiektywie”.

Najważniejszą jednak kwestią był temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Pani Dyrektor przypomniała o zasadach korzystania z lodowisk, stoków narciarskich oraz innych obiektów, na których mogliby przebywać uczniowie. Wychowawcy klas przeprowadzili także pogadanki wśród uczniów, uświadamiając ich o zagrożeniach i instruując, jak należy bezpiecznie się bawić.

Na koniec Pani Dyrektor życzyła wszystkim udanych ferii zimowych.