Wiem, jak bezpiecznie korzystać z INTERNETU!

                     Wiem, jak bezpiecznie korzystać z INTERNETU!

 

      19.06.2017r. odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczne na temat uzależnień, internetu, cyberprzemocy i mediów. Prowadziła je dla klas III-VI pani Katarzyna Kudyba –pracownik Centrum Szkoleń Profilaktycznych Edukator.

    Uczniowie poznali najczęstsze zagrożenia, na jakie narażeni są użytkownicy Internetu, czyli np. nieświadome uczestniczenie w działaniach niezgodnych z prawem, nieświadome udostępnianie osobistych informacji. Edukatorka pokazała młodym użytkownikom sieci, że nadmierne spędzanie czasu przy komputerze może mieć różne skutki. Omówiła z dziećmi fenomen „słitfoci” i „hejtowania”, a poprzez dyskusje uzmysłowiła, że w sieci można stać́ się̨ ofiarą przemocy. Wskazała także  uczniom zasady postępowania w sytuacji, gdy się̨ jest atakowanym przez innych użytkowników. Uczniowie rozmawiali  o zdobywaniu famu w Internecie, Youtuberek, Szafiarek, Challengów oraz wspólnie określili konsekwencje „haftowania” w sieci innych użytkowników.

  Warsztaty były nie tylko pouczające, ale i ciekawe, a przede wszystkim uzmysłowiły dzieciom, jak bezpiecznie należy korzystać z Internetu.

[Not a valid template]