W przypadku zniszczonego lub zagubionego podręcznika …

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach informuje, że za zagubione podręczniki należy dokonać wpłaty na konto o numerze: 

87124047481111000048740843

Gminny Zespół Oświaty w Kluczach

tytułem:        Szkoła Podstawowa w Kluczach zwrot kosztów zniszczonego/zagubionego podręcznika ucznia/uczennicy (imię i nazwisko)

 

Potwierdzenie wpłaty proszę przynieść do biblioteki szkolnej.