„Komputerowa Cool School” – pozyskaliśmy dotację w wysokości 5000,00zł

Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Kluczach “Niezapominajka”

Na realizację projektu „Komputerowa Cool School” pozyskaliśmy dotację w wysokości 5000,00zł.

W ramach projektu rozwojowego finansowanego z programu “FIO Małopolska Lokalnie – Północ” stworzymy nowoczesną pracownię informatyczną w szkole. Nowo powstała pracownia służyć będzie uczniom szkoły do zajęć w ramach podstawy programowej, zajęć pozalekcyjnych oraz przedszkolakom i rodzicom biorącym udział w warsztatach organizowanych przez szkołę. Z pracowni będą mogli korzystać członkowie społeczności lokalnej, w tym: lokalni aktywiści, przedsiębiorcy, członkinie KGW, rodzice.

W ramach projektu planowane jest uroczyste otwarcie pracowni.

Projekt przyczyni się do realizacji celów statutowych stowarzyszenia oraz wzbogaci ofertę merytoryczną i bazę dydaktyczną.

DSCN3277

 

belka3_dofinansowanie_naA4_mini