Zapomniane nekropolie

W czwartek, 24 października, grupa osób z klasy 6a aktywnie uskuteczniła Akcję” Zapomniane nekropolie” prowadzoną w ramach szkolnego wolontariatu. Wykorzystując piękną pogodę, uczniowie wyposażeni w potrzebne do sprzątania akcesoria rozpoczęli prace porządkowe na kluczewskim cmentarzu. Zapomniane, zarośnięte krzewami, trawami i mchem groby zobaczyliśmy od razu, nie tylko z powodu górujących nad nimi krzyży, ale stanowiły one swoiste wyspy zapomnienia pośród pięknych marmurowych grobowców. Uczniowie na miarę własnych możliwości oczyścili kilkanaście grobów i zapalili na nich znicze zbierane w szkole w ramach akcji. Potrzeb jest jeszcze wiele ale dopóki pogoda i chęci wolontariuszy, będziemy kontynuować sprzątanie.

Magdalena Nowak