Centrum Doświadczania Świata – kolejny etap realizacji

 

W wydzielonej części budynku szkoły podstawowej w Kluczach powstaje Centrum Doświadczania Świata – placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.

W tym tygodniu rozpoczął się kolejny etap realizacji, czyli montaż urządzeń i mebli. W piątek zakończono montaż sprzętu specjalistycznego w jednej z sal terapeutycznych – Sali Doświadczania Świata.

W wyposażeniu sal znajdą się m.in. meble, stanowiska komputerowe, kolorowe światłowody, kolumny wodne, materiały sensoryczne, projektory obrazów i kolorów, prysznice świetlne, łóżka wodne, wiszące huśtawki, pufy, podwieszane niebo. Dwie sale służyć będą do zajęć opiekuńczych, a dwie do terapeutycznych. Tak wyposażone sale pozwolą wychowawcom, terapeutom i psychologowi na skuteczne prowadzenie zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod.

Dofinansowanie projektu: Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

[Not a valid template]