List Pani Dyrektor

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice!

         Od 11 marca 2020r. realizujemy swoje  obowiązki w nowej  trudnej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. To sytuacja, z którą dotychczas nie mieliśmy do czynienia. Towarzyszą nam różne emocje, niejednokrotnie będące efektem osobistych odczuć i doświadczeń.

W związku z nadal obowiązującym zawieszeniem zajęć w szkole, spowodowanym epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, zachęcam naszych uczniów do dalszej wytrwałej, systematycznej pracy w domu.

Mając na uwadze konieczność wypełniania obowiązku nauczania online, nałożoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, od 25 marca 2020r. zamiast tradycyjnego nauczania, przechodzimy na prowadzenie kształcenia na odległość, które jest obecnie koniecznością.

        Codzienne wykorzystywanie nowoczesnych technik i form  komunikacji, którymi już się posługujemy, takie jak poczta elektroniczna, dziennik elektroniczny, czy różnego rodzaju komunikatory, pozwolą nam skutecznie współpracować i komunikować się z uczniami i rodzicami. Pragnę zapewnić, że biorę pod uwagę rozmaite trudności, z którymi możemy borykać się wszyscy, począwszy od kłopotów technicznych ze sprzętem czy oprogramowaniem, po ludzkie oznaki  zniechęcenia,  napięcia,  smutku  czy wycofania. W tym trudnym  czasie  musimy być solidarni i empatyczni. Wspomagajmy i wspierajmy się wzajemnie!

          Ta nietypowa sytuacja, w której się obecnie znajdujemy i funkcjonujemy, jest dla nas wszystkich nowym wyzwaniem. Musimy nauczyć się samodyscypliny, samokontroli, właściwego dysponowania czasem. Wcześniej nie mieliśmy takiego doświadczenia. Nie byliśmy ani do tego przygotowani, ani przeszkoleni. Jak właściwie nauczać i uczyć się online? Ubiegły tydzień był wersją testową innowacyjnych działań. Dzięki tej próbie generalnej  wiemy, co zadziałało, a co należy poprawić.

Na szczęście kreatywność i zaangażowanie nauczycieli, zrozumienie i wsparcie rodziców oraz właściwe odpowiedzialne podejście naszych uczniów, napawa optymizmem. Wiem, że nam się uda!

Nauka zdalna, nowoczesne technologie i narzędzia TIK w procesie edukacyjnym, aplikacje i innowacje, interaktywne filmy i prezentacje multimedialne, nauczyciel w roli mentora i kreatywny uczeń –  w normalnych okolicznościach powiedzielibyśmy NOWOCZESNA EDUKACJA, a dzisiaj powiemy:                        

MULTIMEDIALNA RZECZYWISTOŚĆ SZKOLNA, w jakiej z dnia na dzień się znaleźliśmy!

Istotą naszej szkoły – dobrej, mądrej i przyjaznej,  jest tworzenie klimatu współpracy, zaufania, wzajemnego szacunku i dialogu, nawet na odległość.

JESTEM PRZEKONANA, że trójstronne wsparcie, zaangażowanie i wzajemne zrozumienie pomoże nam pokonać przeciwności i dzięki WAM – zdyscyplinowani i aktywni UCZNIOWIE,  dzięki WAM – kreatywni  i otwarci NAUCZYCIELE,  dzięki WAM – odpowiedzialni i rozsądni RODZICE

-DAMY RADĘ!!!-

Głęboko wierzę w to, że wzmocnieni, silni i zmotywowani, a przede wszystkim ZDROWI, wkrótce wrócimy do prawdziwej szkolnej rzeczywistości,  tworząc piękną społeczność pełną gwaru i radosnych twarzy.

Do zobaczenia w  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach!

 

                                                                          Życząc wszystkim zdrowia, łączę wyrazy szacunku,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Marta Dziura

                                                                                                                                      dyrektor szkoły.