Zwycięski puchar w konkursie „Klasa z klasą”

Zwycięski puchar w konkursie „Klasa z klasą”

W minionym tygodniu zostały wręczone nagrody dla klas za udział i zwycięstwo w I edycji konkursu „Klasa z klasą” zorganizowanego przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach w roku szkolnym 2019/2020. Nagrody otrzymały najbardziej zmobilizowane do wpłat na fundusz Rady Rodziców klasy.

Przypomnijmy, że 18 maja 2020r. Rada Rodziców ogłosiła wyniki.

– I miejsce zajęła klasa 2b

– II miejsce zajęła klasa 2a

– Wyróżnienie otrzymała  klasa 4a

W środę nastąpiło oficjalne wręczenie Pucharu dla obecnej klasy 3b. Uczniowie otrzymali gratulacje od Dyrekcji szkoły p. Marty Dziury i p. Mirosławy Dziatłowicz oraz od przewodniczącej Rady Rodziców p. Iwony Kulawik.