ERASMUS, Sycylia, SP Klucze 2022

Projekt ERASMUS PLUS – WSPÓŁPRACA SZKÓŁ

Projekt ERASMUS PLUS

WSPÓŁPRACA SZKÓŁ

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach otrzymała grant na realizację projektu pt. Democracy Begins at Home” w ramach programu Erasmus Plus – Mobilność szkolna -akcja  K229 : Partnerstwa współpracy szkół.

Projekt realizowany w partnerstwie ze szkołami z Grecji, Włoch, Portugalii i Turcji będzie trwał do 31.08.2022 roku, a jego całkowity budżet wynosi 153 969  Euro.

 

Szkoła znalazła się w gronie 565  placówek ubiegających się o grant, jest to piąty projekt realizowany w szkole ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, a pierwszy w akcji Partnerstwa współpracy szkół.

Projekt zakłada uświadomienie uczniom wartości wynikających z demokracji, poznanie mechanizmów które wpływają na jej prawidłowy rozwój. Demokracja zaczyna się już w domu rodzinnym i powinna być umacniana poprzez różne działania w ramach edukacji szkolnej. Chcemy we współpracy z partnerami ze szkół w Grecji, Portugalii, Włoch i Turcji wypracować metody i formy pracy, które pozwolą na kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego już na etapie edukacji szkolnej. Projekt zakłada również wskazanie wartości, które wypływają z demokracji: szacunek, współdziałanie i solidarność.

 

Cele projektu:

  1. Wzmocnienie świadomości uczniów w zakresie wartości demokratycznych w kraju i Europie
  2. Zwiększenie świadomości uczniów dotyczących różnic społecznych
  3. Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz umiejętności konstruktywnej dyskusji
  4. Stworzenie podstaw do współpracy szkoły z organizacjami pozarządowymi w społeczności lokalnej
  5. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych uczniów w języku angielskim
  6. Utworzenie nowoczesnego, uznaniowego modułu edukacyjnego w celu nauczania o społeczeństwie obywatelskim.

 

Projekt zakłada działania uczniów w szkole, aktywności we współpracy z rówieśnikami ze szkół partnerskich (online), planowane są również wyjazdy grup uczniów do szkół partnerskich (w zależności od sytuacji epidemiologicznej).

[Not a valid template]