OGŁOSZENIE – KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY I

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach, ogłasza zapisy do szkoły dzieci urodzonych w 2014r.

Do zapisu należy zgłosić się w sekretariacie szkoły z metryką urodzenia dziecka /metryka do wglądu/ i wypełnioną kartą zgłoszenia dziecka, w dniach 22.02. – 12.03.2021r.

Kartę zgłoszenia dziecka do szkoły można pobrać na portierni szkoły oraz ze strony internetowej szkoły www.sp-klucze.pl .

Zarządzenie  nr OR.0050.1.2021 Wójta Gminy Klucze z dnia 5 stycznia 2021r.