„Logorytmika – słowa, dźwięk i ruch”

W dniu 01.02.2021 w klasie 3b rozpoczęły się zajęcia dodatkowe w ramach innowacji pn.
 
„Logorytmika – słowa, dźwięk i ruch”.
 
Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju językowego, słuchowego i ruchowego uczniów.
Dziś uczniowie klasy trzeciej zostali wprowadzeni w temat zajęć i ustalone zostały zasady pracy w grupie.  
 
Zajęcia realizowane będą na podstawie programu multimedialnego LOGOPEDIA PRO zawierającego ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia słuchowe i słowno-muzyczne oraz ćwiczenia relaksacyjne – biblioterapia.
 
Odbywać się będą w sali Centrum Doświadczania Świata.