Logorytmika-słowa, dźwięk i ruch – zajęcia w 3b

W klasie 3b trwają zajęcia z biblioterapii i logorytmiki w ramach innowacji „Logorytmika-słowa, dźwięk i ruch”.
 
Logorytmika jest rodzajem oddziaływań muzykoterapeutycznych nakierowanych na usprawnianie i korygowanie komunikacji językowej. W trakcie zajęć uczniowie wykonują ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała, uczestniczą w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych i eksperymentują rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną.
 
[Not a valid template]