Czerwone metalowe serce z nakrętkami na rynku w Kluczach

Klucze Nakręcają do pomagania !!!

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach inicjatorem kolejnego serduszka!!!

Klucze Nakręcają do pomagania !!!

Nareszcie jest! Czerwone serduszko na nakrętki stanęło na Ryneczku w Kluczach!

Jest spore i trudno go nie zauważyć! 

 To dzięki wsparciu finansowemu wielu życzliwych osób z Gminy Klucze został zakupiony kolejny serduszkowy kosz. I tym bardziej piękna jest ta akcja, ponieważ we współpracy, współdziałaniu i wspólnocie jest siła! W dobie pandemii nikomu nie jest łatwo, ale jeśli dodatkowo zauważamy potrzebę pomocy innym, staje się to najwyższą cnotą człowieczeństwa.

W tym miejscu serdecznie dziękujemy Sponsorom:

Pani Poseł na Sejm RP,  Agnieszce Ścigaj

Wójtowi Gminy Klucze, Panu Norbertowi Bieniowi

Sołtysowi Klucz, Pani Anecie Oleksy

Radnym Gminnym i Powiatowym mieszkającym w Kluczach:

Pani Marcie Dziura

Panu Sylwiuszowi Kajda

Panu Pawłowi Krawczykowi

Panu Sebastianowi Sierka

Pani Iwonie Walnik

Panu Kamilowi Wołek

Lokalnym przedsiębiorcom:

„Butik Mała Czarna”

Panu Adamowi Świda „P.H.U.P. PERFECT E-LINE S.C”

Panu Mariuszowi Kołodziejczyk

Pani Annie Kaczmarczyk- „Twoje Piękno”

Pani Agnieszce Mól – „Krasnal”

Pani Beacie Jarosz

Pani Jolancie Siembab

Państwu Krzysztofowi i Julicie Myszor

Pani Dagmarze Cholewie -„Klucze Poligrafii”

Panu Adrianowi Jagielskiemu -„Tup-Tuś”

Pani Katarzynie Budacz -„Floris”

Panu Łukaszowi Klich

Pani Elżbiecie Cichostępskiej-Włoch

Pani Danucie Wadowskiej

Państwu M.B. Sorbian „SORBEX”

Osobom prywatnym:

Państwu Ewie i Pawłowi Kapuścińskim

Państwu Katarzynie i Markowi Walnikom

Pani Dorocie Kuc

 Dziękujemy pomysłodawczyni akcji,  Pani Magdalenie Nowak – nauczycielce  Szkoły Podstawowej w Kluczach, Pani Ewie Kapuścińskiej , która wspomagała akcję oraz Pani Karinie Smoleń – mieszkance Klucz, która swoim zapałem rozkręciła akcję na Facebooku.

To serce  trzeba koniecznie zauważyć, bo zbieramy nakrętki dla naszych kochanych , potrzebujących podopiecznych z Klucz. Zachęcamy jednocześnie wszystkich mieszkańców Gminy do uczestnictwa w tej wspaniałej  akcji dobra.

Jakie nakrętki wrzucać do naszego serduszka?
Serce przeznaczone  jest na wszelkie plastikowe nakrętki, bez względu na kształt czy kolor. Mogą to więc być nakrętki np. po napojach, kawie, mleku czy jogurtach. W koszu-sercu zostawić możemy również zakrętki po chemii gospodarczej, po płynach do zmywania, szamponach i płynach do płukania. Ważne, by nie dorzucać do nakrętek innych przedmiotów, a jeśli mają one np. tekturowe uszczelki –  to trzeba je usunąć przed  wrzuceniem.

Wspólnie zadbajmy o to, by nasze „Zakręcone Serce” biło mocno.   Liczy się każda nakrętka!

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach będą dbać o opróżnianie i segregację nakrętek!

[Not a valid template]