„Dobry Start 300+” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Szanowna Rodzice,

od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu „Dobry Start 300+” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczas obsługę wniosków i wypłatę tego świadczenia realizowały ośrodki pomocy społecznej.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. tylko drogą  elektroniczną, przy wykorzystaniu następujących kanałów:

  • portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, 
  • bankowości elektronicznej, 
  • portalu empatia.mpips.gov.pl

Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na konto bankowe wskazane we wniosku.

Więcej informacji na temat obsługi programu ”Dobry Start” oraz o obowiązujących zmianach beneficjenci świadczenia znajdą na naszej stronie internetowej www.zus.pl

 

Z wyrazami szacunku

Wanda Wojtanowska

Koordynator ds. Komunikacji Społecznej i Edukacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Tarnowie

Samodzielny Referat Organizacji i Analiz

ul. Kościuszki 32, 33-100 Tarnów

tel. 14 632 75 96, 502 009 663