betlejemskie światło pokoju 2021

Betlejemskie Światło Pokoju

            16 grudnia do naszej szkoły dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. Przynieśli je przedstawiciele szczepu ZHP działającego przy szkole – zuchów, harcerzy i wędrowników, i uroczyście przekazali pani dyrektor, Marcie Dziura. Światło płonie przed popiersiem patrona szkoły, Jana Pawła II.

            Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Co roku odpala się jedną malutką świeczkę od ognia wiecznie płonącego w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem.  Płomień tej świeczki niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. W Polsce akcję od 1991 prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich najczęściej na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich. A stamtąd do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów. Harcerze dzielą się w ten sposób radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.