baner: Święto Chrztu Polski

Święto Chrztu Polski

Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski ustawą z 22 lutego 2019 r. W założeniu święto ma na
celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość
decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju
naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej
świadomości”.

Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu.
Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego
z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski:
rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości.

 

baner: Święto Chrztu Polski