Zakończenie Roku Szkolnego klas ósmych 2022

Zakończenie Roku Szkolnego klas ósmych

Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego, a właściwie Ukończenia Szkoły Podstawowej przez klasy ósme odbyła się 23 czerwca 2022 w auli szkolnej. Było bardzo elegancko i uroczyście, nie brakło jednak miejsca na łzy wzruszenia.

Uczniowie klas ósmych na początku ślubowali godnie reprezentować naszą szkolę jako absolwenci.  Następnie przekazali, zgodnie z ceremoniałem, sztandar szkoły swoim następcom, czyli klasom siódmym.   

Krótka akademia słowno-muzyczna nawiązywała do hasła „Polećmy jak Orły”, zachęcając absolwentów do przemyśleń na temat swojej przyszłości. Motywowała do rozwinięcia skrzydeł i wykorzystania potencjału, jaki w nich drzemie.

Pani Dyrektor Marta Dziura oraz Pani Wicedyrektor Anna Konieczniak wręczyły statuetki za najlepsze wyniki w nauce oraz sporcie. Uczniowie, którzy uzyskali średnią co najmniej 5.0 i wzorową ocenę zachowania zostali nagrodzenie książkami. Podziękowano uczniom oraz rodzicom za aktywny udział w życiu klasy i szkoły.

Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście Wójt Gminy Klucze Pan Norbert Bień, emerytowana Wicedyrektor Pani Mirosława Dziatłowicz, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Iwona Kulawik oraz Nauczyciele i Rodzice.

Ogromne wrażenie zrobił na wszystkich pokaz akrobatyki powietrznej w wykonaniu Emilki z 7 klasy.

 

Tekst: Mariola Wrońska

Fot.: Patrycja Warwas