Podsumowanie XII edycji akcji i konkursu „Odblaskowa Szkoła” SP Klucze

Podsumowanie XII edycji akcji i konkursu „Odblaskowa Szkoła”

Podsumowanie XII edycji akcji i konkursu

„Odblaskowa Szkoła”

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach 24 października 2022 r. odbyła się uroczystość
Podsumowania XII edycji akcji i konkursu „Odblaskowa Szkoła” i wręczenie nagród laureatom w
Ogólnoszkolnym konkursie plastycznym i Ogólnoszkolnym konkursie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu
drogowego.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Klucze – Pan Norbert Bień, Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty – Pani Jarosława Kraszewska, Komendant Policji w Kluczach – Pan Jerzy
Wilk i Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Iwona Kulawik.

W czasie uroczystości w auli szkolnej byli obecni również, uczniowie z klas od I do VI wraz z
wychowawcami.

Wszystkich obecnych powitała Dyrektor szkoły – Pani Marta Dziura. Następnie uczniowie klasy IA i IB
zaprezentowali krótki występ artystyczny o tematyce bezpieczeństwa na drodze. Mali artyści
otrzymali gromkie brawa. Po nim przedstawiono prezentację zawierającą wszystkie działania podjęte
podczas trwania akcji „Odblaskowa Szkoła”. Dużym zaskoczeniem był film z udziałem naszych
uczniów z klas I-III promujących akcję – „Odblaskowa Telewizja-Live”.

Następnie Komendant Policji – Pan Jerzy Wilk przedstawił przygotowaną przez siebie prezentację
„Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży”. Uczniowie zapoznali się z ważnymi informacjami o ruchu
drogowym i konieczności noszenia odblasków. Pan Komendant pozytywnie ocenił wszystkie działania
naszej szkoły i poziom wiedzy uczniów.

Po nim głos zabrał Wójt Gminy – Pan Norbert Bień. W swoim wystąpieniu podkreślił, że bardzo
chętnie obejmuje Honorowym Patronatem takie akcje, które przyczyniają się do poprawy
bezpieczeństwa uczniów.

Uczniowie klas pierwszych, wręczyli zaproszonym gościom prace plastyczne, w podziękowaniu za
pomoc, zaangażowanie i wsparcie w działaniach XII edycji akcji i konkursu „Odblaskowa Szkoła”, były
to „Odblaskowe Słoneczka”.

Następnie Pani Dyrektor i Wicedyrektor wręczyły dyplomy i nagrody wyróżnionym uczniom. Było ich
aż 66. Nagrody były ufundowane przez sponsorów akcji i Urząd Gminy Klucze.

Udział naszej szkoły w tej akcji na pewno przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy o
bezpieczeństwie w ruchu drogowym, którą uczniowie wykorzystają w drodze do szkoły.

Organizatorzy akcji „Odblaskowa Szkoła” pragną podziękować wszystkim, dzięki którym działania te
mogły być zrealizowane: Panu Wójtowi Gminy Klucze Norbertowi Bieniowi za objęcie naszej akcji
Honorowym Patronatem, Panu Komendantowi Jerzemu Wilkowi za pomoc i współpracę w realizacji
zadań, Pani Przewodniczącej Rady Rodziców Iwonie Kulawik za zakup czapek odblaskowych dla
uczniów klas pierwszych oraz naszej Dyrekcji za wsparcie i pomoc w przeprowadzeniu tej akcji,
sponsorom, nauczycielom, rodzicom i przede wszystkim uczniom za udział w konkursach i licznych
działaniach.

Organizatorzy: Anna Góźdź, Adriana Nowakowska, Sylwia Pilarczyk