#Szkoła pamięta, przy pomniku Ludwika Mouve, SP Klucze 2022

#Szkoła pamięta

#Szkoła pamięta

W dniu 26.10.2022r. uczniowie klas piątych wraz z wychowawczyniami wybrali się do kluczewskiego parku pod pomnik Pana Ludwika Mouve. Pomnik ten powstał w 2016r. dla upamiętnienia 129 rocznicy podpisania aktu notarialnego nabycia przez Ludwika Mouve majątku Klucze.

Ludwik Mouve był to niemiecki przemysłowiec, który dobra w Kluczach nabył w 1887r.

Posiadając znaczne kapitały postanowił w majątku zbudować fabrykę.

Budowa fabryki postępowała bardzo szybko i w 1897r. wybudowano budynki maszyny papierniczej i inne. W 1898r. uruchomiona została maszyna papiernicza.

Pan Ludwik Mouve pochowany został na cmentarzu ewangelickim w Sosnowcu.

Nasi uczniowie zapalili symboliczne znicze dla upamiętnienia Pana Ludwika Mouve. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach pamięta!

Wychowawczynie klas piątych 😉

Marta Sorbian