Wycieczka do Aquaparku – 15.11.2022r. SP Klucze

Wycieczka do Aquaparku

Wycieczka do Aquaparku – 15.11.2022r.

W dn. 15.11.2022r. wszystkie klasy piąte uczestniczyły w wycieczce do Parku Wodnego w Krakowie. Był to wyjazd połączony z projektem matematycznym „Matematyka jest wszędzie”. Za zadanie uczniowie mieli zmierzyć szerokość, długość i głębokość  basenu. Po wykonanym zadaniu –  zabawy było co nie miara. Uczniowie zachowali się na wycieczce wzorowo! Jesteśmy z Was dumne!

Opiekunami wycieczki były: Małgorzata Curyło, Agata Janda, Monika Madajewska-Pandel, Marta Sorbian