Logo Erasmus +

„DEMOCRACY BEGINS AT HOME” ERASMUS PLUS MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE SZKÓŁ

 

logo Erasmus logo Democracy begins at Home

 

„DEMOCRACY BEGINS AT HOME” ERASMUS PLUS

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE SZKÓŁ

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach otrzymała grant na realizację projektu pt. Democracy Begins at Home” w ramach programu Erasmus Plus – Współpracy szkół.  Projekt realizowany w partnerstwie ze szkołami z Grecji, Włoch, Portugalii i Turcji będzie trwał do 31.08.2023 roku, a jego całkowity budżet wynosi 153 969  Euro.

Celem projektu jest  uświadomienie uczniom wartości wynikających z demokracji, poznanie mechanizmów które wpływają na jej prawidłowy rozwój. Demokracja zaczyna się już w domu rodzinnym i powinna być umacniana poprzez różne działania w ramach edukacji szkolnej. Chcemy we współpracy z partnerami ze szkół w Grecji, Portugalii, Włoch i Turcji wypracować metody i formy pracy, które pozwolą na kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego już na etapie edukacji szkolnej. Projekt wskazuje również wartości, które wypływają z demokracji: szacunek, współdziałanie i solidarność. Projekt zakłada wizyty w szkołach partnerskich, nasi uczniowie odwiedzili już szkoły w Grecji i we Włoszech. Kolejne wyjazdy zaplanowane są do szkół w Portugalii i Turcji. Wizyta szkół partnerskich w Polsce koncentruje się wokół tematów związanych ze społeczeństwem obywatelskim, a w szczególności organizacji pozarządowych.

W ramach międzynarodowej wymiany szkół zaplanowaliśmy szereg działań, które realizowane były  od niedzieli 6 listopada do czwartku 10 listopada. Młodzież wzięła udział w prezentacjach, warsztatach tematycznych, tanecznych, artystycznych oraz sportowych, spotkaniach z przedstawicielami organizacji pozarządowych i władzami gminy. 

Dla naszych Gości przygotowaliśmy wycieczki edukacyjne  do Krakowa, Wieliczki, Oświęcimia i na Pustynię Błędowską. Uczniowie poznali naszą szkołę i wspólnie bawili się na dyskotece szkolnej.

We współpracę w organizację spotkania włączyli się:

 • Wójt Gminy Klucze Pan Norbert Bień
 • Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach
 • Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach
 • Zespół „Ziemia Kluczewska” pod kierownictwem artystycznym Pani Magdaleny Nowak
 • Pan Daniel Policiński – instruktor tańca
 • Centrum Doświadczania Świata
 • Ratownicy wodni przy basenie w SP Klucze
 • Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, Rodzice i Uczniowie

Składamy serdecznie podziękowania Parterom projektu oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania spotkania międzynarodowego.

 

Democracy and civic  engagement. Civil society – mobility in Poland

Democracy and civil involvement. Civil community– prior to the occasion, students make presentations about  two effective  NGOs  and  their spaces from their society. There’s a workshop in relation with native  social  issues and  members recognize similarities  and  differences. Pupils  learn  the stages required to arrange a communal campaign during a course which is followed by a workshop where  they apply the hypothesis working in mixed teams. They make blurbs,  mottos  and  a video of campaign.

The program comprises:

 • Presentation of partner nations, aims of the project,  agenda and  goals  of the meeting
 • Hosting demonstrations by music  and  dance teams
 • Activities to break the ice
 • Guided tour of the school
 • Debates over the benefit of diplomacy  and  law of similarities  among nations
 • Presentations of the participating institutions
 • Teaching about the role of NGOs in the society interactively
 • Pupils’ presentations of their native NGOs
 • Workshop: Determining communal troubles in your society. Likes and dislikes  among nations. How could such  troubles be handled?
 • Lecture via computer systems – How to begin and  foster  a communal campaign.
 • Practice – Students act in blended groups and begin  a communal campaign on a chosen topic. They develop mottos, campaign videos  and  posters/flyers in order to exchange them  with others
 • Flashmob “GET ENGAGED”

Anticipated outcomes: unperceivable– pupils’ enhanced states of mind, openness to diverse societies, expanded self-awareness and  self-esteem,  mindfulness of European personality and  their diversity.  Unmistakable – project  work: presentations, team  items,  blurbs,  portrays, worksheets, workshop equipment, pictures, flashmob video,  surveys, certifications of involvement.

Aneta Miszczyńska