DEMOCRACY BEGINST AT HOME, wizyta w Portugalii, SP Klucze 2023

„DEMOCRACY BEGINS AT HOME” ERASMUS PLUS MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE SZKÓŁ – PORTUGALIA

 

 logo Erasmuslogo Democracy begins at Home

 

DEMOCRACY BEGINS AT HOME” ERASMUS PLUS

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE SZKÓŁ – PORTUGALIA

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach: Antonina Aksamit, Laura Adamik, Aleksandra Wydmańska, Augustyn Brodziński, Aleksander Barakomski oraz Szymon Ładoń pod opieką dyrektora szkoły Marty Dziura oraz nauczycielek: Anety Miszczyńskiej i Marioli Wrońskiej wzięli udział w kolejnej mobilności w ramach projektu Erasmus Plus „Democracy Begins at Home.”

Celem projektu jest wzmacnianie poczucia demokracji oraz wielokulturowości wśród uczniów. W spotkaniu w Portugalii wzięli udział uczniowie ze szkół z Polski, Turcji, Grecji i Włoch. Wyjazd sfinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS PLUS – współpraca szkół.

Tematem przewodnim międzynarodowego spotkania były PRAWA CZŁOWIEKA. Każda z grup uczniów przygotowała prezentację dotyczącą podstawowych praw, które budują demokrację. Poprzez dyskusje i pracę w grupach uczniowie uświadomili sobie w jaki sposób naruszane są prawa człowieka w różnych dziedzinach życia i jak należy je egzekwować, poznali organizacje unijne, które je wspierają.

Ponadto uczniowie dzielili się informacjami o krajach i środowisku lokalnym z którego pochodzą, poznali funkcjonowanie swoich szkół. Dzięki wizycie w szkole portugalskiej mogli przekonać się jak organizowany jest w niej proces dydaktyczny. Bieżąca komunikacja z rówieśnikami, wycieczki i udział w spotkaniach integracyjnych pozwoliły doświadczyć portugalskiego stylu życia pogłębiając wiedzę o kraju goszczącym.

Współpraca grup międzynarodowych pomogła uczniom być bardziej empatycznym, uczyła jak wyrażać swoje myśli i poglądy. Wzmocniła w nich poczucie własnej wartości w środowiskach wielokulturowym. Rozwijała interakcję, zdolności kulturowe i kompetencje w relacjach międzyludzkich. Budowała umiejętność myślenia krytycznego i analitycznego, które dzięki temu spotkaniu staje się bardziej kreatywne i dociekliwe.

Program przygotowany przez Gospodarzy obejmował spotkania dotyczące tematu przewodniego. Zostaliśmy zaproszeni do Mera miasta Cinafes na wspólne obchody Święta Wyzwolenia (Dia da Liberdade). Ten wyjątkowy dzień upamiętniał rocznicę Rewolucji Goździków – wojskowego zamachu stanu przeprowadzonego w 1974 roku. Gościliśmy również w Portugalskim Parlamencie, gmach Parlamentu znajduje się w zabytkowym budynku benedyktyńskiego klasztoru Pałacu São Bento w stolicy kraju, Lizbonie. Przysłuchiwaliśmy się obradom, zwiedziliśmy najważniejsze sale oraz zostaliśmy zaproszeni na spotkanie z jednym z parlamentarzystów.

Niezwykłym przeżyciem była dla nas wizyta w Fatimie, miejscu objawień trzem małym Pastuszkom. Matka Boża Fatimska była szczególnie czczona przez Patrona naszej szkoły Jana Pawła II, który mawiał, że przeżył zamach w 1981 roku tylko dzięki Jej opiece.

Gościliśmy również w urokliwych miasteczkach górskich, mieście Porto i ….. w miejscu gdzie powstaje słynny na całym świecie winny trunek Porto. To winnice rozciągające się wzdłuż rzeki Douro. Gospodarze zadbali też o to, abyśmy mogli poznać portugalską kulturę, pełną smaków kuchnię, regionalną muzykę i tańce.

Doświadczenie demokracji, gościnności oraz wspólnego europejskiego spotkania w Portugalii pozostanie w nas na zawsze. DZIĘKUJEMY!

Składamy serdecznie podziękowania Parterom projektu oraz wszystkim, którzy przyczynili się uświetnienia spotkania międzynarodowego, a w szczególności:

– Rodzicom i Uczniom SP Klucze

-Starostwu Powiatowemu w Olkuszu

-Wójtowi Gminy Klucze Panu Norbertowi Bień

-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kluczach

Aneta Miszczyńska