Sukces naszego ucznia w konkursie historycznym, SP Klucze 2024

Sukces naszego ucznia w konkursie historycznym

Sukces naszego ucznia

Stanisław Piątek, uczeń klasy 7a został finalistą

Konkursu Tematycznego „Akcja Burza. Armia Krajowa w walce o niepodległość przeciw dwóm totalitaryzmom” dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2023/2024.

Konkurs został zorganizowany na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty, a przeprowadzony przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Konkurs przeprowadzany był w trzech etapach:

1) szkolnym – w formie testu;

2) rejonowym – w formie samodzielnej pracy pisemnej;

3) wojewódzkim – w formie wypowiedzi ustnej.

Staś przeszedł wszystkie te etapy, docierając do wojewódzkiego.

Każdy uczestnik etapu wojewódzkiego konkursu ustnie musiał prezentować swoją pracę – uzasadniając wybór tematu, przedstawiał treść pracy, wnioski, dokonywał analizy i oceny zebranego materiału źródłowego. Ponadto odpowiadał na pytania dotyczące jego pracy.

Efektem tych wszystkich zmagań jest ogromny sukces naszego młodego historyka.

Serdecznie gratulujemy Stasiowi!

Agata Janda