At the airport – wyruszamy w podróż do Wielkiej Brytanii

At the airport – wyruszamy w podróż do Wielkiej Brytanii

Czy można wyobrazić sobie naukę języka angielskiego bez podręcznika, zeszytu, a nawet bez ławki i krzesła? Jedna z ulubionych przez uczniów metod pracy to drama, czyli przedstawianie krótkich scenek sytuacyjnych.

Używanie dramy na lekcjach języka obcego skutkuje nie tylko szybszym przyswojeniem słownictwa, czy lepszym rozumieniem sensu ćwiczonej sytuacji komunikacyjnej. Takie ćwiczenia pomagają uczniom przygotować się do tego co obce i nieznanie,  jest też świetnym środkiem wspomagającym naukę wiedzy o innych krajach. Co więcej, występ przed grupą widzów uczy uczniów autoprezentacji oraz… pomaga odkrywać talenty aktorskie.