Learning without borders – The United States of America

Learning without borders –  The United States of America

 

Uczniowie klasy VI b  w ramach innowacji z języka angielskiego wzięli udział w warsztatach kulturowo-językowych w Krakowie. Pan Hans Egelfoff, rodowity Amerykanin przeprowadził zajęcia  dotyczące symboli Stanów Zjednoczonych oraz Amerykańskich legend I mitów.

 

The Symbols of the United States

The workshop was a deep look at the images which represent the United States of America from a historical and cultural perspective. Aspects explored include landmarks, people, food, sport, architecture, and natural landscapes.

 

American Legends and Myths

American Myths and Legends, or American Tall Tales was a look at the legends and myths of the United States. The lecture included historical background, context, and basis of the legends and their importance in American life today.

 

[Not a valid template]