1050 drzewo na 1050 lecie chrztu Polski

 

1050 drzewo na 1050 lecie chrztu Polski

24 października 2016 r przed naszą szkołą został zasadzony dąb. Uroczystości i przewodniczył Wójt Gminy Klucze Norbert Bień., który po krótkim powitaniu poprosił zgromadzoną młodzież Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Jana Pawła II o zasadzenie symbolicznego drzewa, które będzie swoistym pomnikiem naszej pamięci o przeszłości ojczyzny.

I Etap pomocy zwierzakom za nami

W październiku w naszej szkole została przeprowadzona zbiórka karmy i innych potrzebnych………..

Uczniowie bardzo zaangażowali się w pomoc bezdomnym zwierzętom.

8 listopada 2016r w naszej szkole gościliśmy panią Ewę Hagno – pracownika schroniska dla zwierząt ,,Fafik” z Bolesławia, która wraz z jednym podopiecznym – suczką Niunią przyjechała podziękować nam za okazaną pomoc.

Pani Ewa przygotowała dla uczniów świetną prezentację multimedialną, dzięki której dowiedzieliśmy się jak funkcjonuje schronisko oraz jak należy opiekować się i pielęgnować psy.

II etap pomocy będzie przeprowadzony w marcu 2017r. Zachęcamy do czynnego uczestnictwa i dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bolesławiu jest prowadzone przez spółkę JUKO Sp. z o.o.

Psy i koty przyjmowane są do schroniska z miast oraz gmin, które podpisały odpowiednie umowy.

Głównie zajmujemy się zbieraniem bezdomnych, błąkających się piesków oraz kotów po uprzednich interwencjach przez Policję, Straż Miejską, Urzędy Miast i Gmin oraz ZGK.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bolesławiu posiada 150 miejsc dla psów i kotów, specjalne miejsca do kwarantanny, izolatki, magazyny na żywność, kuchnię, pomieszczenia do wydawania zwierząt, pokój weterynaryjny, pomieszczenia do mycia zwierząt oraz chłodnię.

Naszym priorytetowym zadaniem jest poszukiwanie domów, gdzie nasi podopieczni znajdą swój kąt i miłość człowieka.

 

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.