Konkurs „Błysk Natury”

Wójt Gminy Klucze zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pn.: „Błysk Natury”, realizowanego w ramach projektu pn.: ”Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży na rzecz ochrony różnorodności biologicznej na przykładzie obszaru Natura 2000 Pustynia Błędowska, dofinansowanego w ramach „Programu priorytetowego – Edukacja ekologiczna” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Opiekunem konkursu w szkole jest p. Monika Madajewska-Pandel

 

Załączniki do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2