OGÓLNOPOLSKI KONKURS CZYTELNICZY 2017

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS CZYTELNICZY 2017

POŁĄCZONY Z DIAGNOZĄ UMIEJĘTNOŚCI

CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM

 

ROZUMIEM TO, CO CZYTAM.

CZYTAM TO, CO ROZUMIEM.

 

 

Uczniowie klasy 2a, 2b i 2c przystąpili do Konkursu Czytelniczego. Konkurs został zorganizowany przez Centrum Edukacji Humanistycznej Logos. Uczniowie musieli wykazać się umiejętnościami: czytania tekstów literackich, czytania poleceń, czytania tekstów poetyckich, czytania tekstów publicystycznych, czytania pism użytkowych, czytania na poziomie dosłownym, czytania na poziomie metaforycznym.

Uczniowie po konkursie stwierdzili, że nie należał do łatwych. Czekamy na wyniki.

Każda uczennica/uczeń otrzyma indywidualną analizę testu konkursowego z wyszczególnieniem wyników z powyższych umiejętności. Ponadto zostaną dołączone wyniki klasy, szkoły przedstawione na tle średnich wyników dla kraju. Wszyscy uczestnicy i uczestniczki konkursu otrzymają dyplomy. Ponadto w każdej szkole zostanie przyznany tytuł Mistrza/Mistrzyni czytelnictwa (wyróżnienie książkowe) uczennicy/ uczniowi, która/który uzyska najwyższą liczbę punktów w szkole.