ŻEGNAJ SZKOŁO, WITAJCIE WAKACJE!

  Uczniowie pożegnali rok szkolny 2016/2017 uroczystą galą w auli naszej szkoły. Jak zwykle licznie przybyli goście, rodzice, dziadkowie, aby razem z nami uczcić tak ważny dzień wieńczący cały rok pracy.

  Pani dyrektor Marta Dziura wystąpiła z przemówieniem, w którym podziękowała wszystkim za trud włożony w kształcenie dzieci, zaangażowanie i opiekę. Wyraziła również nadzieję na owocny przyszły rok, bogatszy w nowe doświadczenia i wyzwania edukacyjne. Po części artystycznej wręczono nagrody i dyplomy tym uczniom, którzy osiągnęli sukcesy w minionym roku szkolnym na polu naukowym, sportowym, artystycznym. Lista była długa, gdyż nasi wychowankowie zdobyli liczne nagrody, wyróżnienia i trofea.

  Na koniec pani dyrektor pożegnała nauczycielkę matematyki Annę Płonkę, która postanowiła zakończyć karierę belfra. Dziękujemy za wszystko, pani Anno!

Życząc bezpiecznych wakacji, mnóstwa wrażeń i udanego wypoczynku, pani dyrektor zakończyła rok szkolny 2016/2017. Teraz pozostało nam tylko głośno zakrzyknąć: WITAJCIE, WAKACJE!