GONZAGA EXPERIENCE

Relacja uczestniczki stypendium na Uniwersytecie Gonzaga, USA

GONZAGA EXPERIENCE

 

Moja podróż na Uniwersytet  Gonzaga w  USA trwała ponad dobę, ale tak naprawdę, aby tu dotrzeć musiałam przejść o wiele dłużą drogę. Od wielu lat pracuję jako nauczyciel języka angielskiego, kocham swoją pracę i swoją pasją staram się zarażać swoich uczniów. Poszukuję różnych form pracy, które mogą być atrakcyjne dla młodych ludzi. Jednym z nich jest współpraca z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, która pomaga mi w realizacji moich autorskich projektów edukacyjnych.

Nidzicka Fundacja NIDA, która jest krajowym operatorem Programu English Teaching dba również o wszechstronny rozwój nauczycieli, proponując różnego rodzaju szkolenia. Jednym z nich jest możliwość uczestnictwa w kursie TESOL (Teaching English to Speaker of Other Languages) na Gonzaga University w Spokane.  Ta niezwykle atrakcyjna oferta skierowana jest do najbardziej aktywnych uczestników ścieżki Programu English Teaching Activities, w trakcie rekrutacji należało wykazać się swoim zaangażowaniem na rzecz nauczania i promocji języka angielskiego.

Wyjazd na Uniwersytet Gonzaga  oraz możliwość pracy jako nauczyciel z dziećmi imigrantów i uchodźców w Summer Institute było dla mnie niezwykłym, życiowym doświadczeniem.

 W miesięcznym kursie TESOL uczestniczyły 24 osoby, byli to studenci ze Stanów Zjednoczonych, Korei, Tajwanu, Arabii Saudyjskiej oraz Meksyku. Niezwykła osobowość wykładowców – dr Jamesa Hunter oraz Erin Meuer pozwoliła na stworzenie atmosfery, która sprzyjała wspólnej nauce i  wymianie doświadczeń.  Zajęcia poranne miały charakter warsztatowy, główny nacisk położony był na pracę w grupach. Wraz z moją amerykańską partnerką przygotowywałyśmy  rozgrzewki językowe, prezentację o krajach z których pochodzą uczniowie biorący udział z obozie językowym oraz lekcje pokazowe. Nasza praca oceniana była przez wykładowców oraz pozostałych studentów, a ich uwagi były cennymi wskazówkami do dalszej pracy. Jestem pod dużym wrażeniem formy przekazywania informacji zwrotnej: pokazywanie mocnych stron, określenie obszarów do poprawy odbywało się w przyjaznej i inspirującej  atmosferze. Oprócz zajęć w grupie był to również czas wytężonej pracy indywidualnej: lektura podręczników, artykułów oraz literatury dodatkowej, pisanie esejów, rozwiązywanie testów, przygotowywanie piosenek, materiałów gramatycznych, gier i aplikacji językowych.  Jako studentka miałam dostęp do materiałów biblioteki uniwersyteckiej oraz zasobów platformy edukacyjnej, która pozostanie dla mnie bazą danych do wykorzystania w codziennej pracy.

Zupełnie nowym i niezwykłym doświadczeniem była praca wolontariacka na obozie językowym Summer Institute, w którym uczestniczyły dzieci imigrantów oraz uchodźców z całego świata. W obozie brało udział ponad  300 osób z ponad 50 krajów; zajęcia odbywały się w grupach wiekowych. Każda z grup realizowała  temat z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i nowoczesnych technologii. Moja grupa 7-8 latków realizowała projekt dotyczący zmysłów człowieka, fizyki i sztuki.  Praca w dużej grupie o ogromnej różnorodności kulturowej (dzieci pochodziły z 11 różnych krajów) była dla mnie dużym wyzwaniem.

W swojej codziennej pracy uczę dzieci języka angielskiego, na obozie pracowaliśmy metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning), która polega na zintegrowanym kształceniu przedmiotowo – językowym opartym na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów oraz języka angielskiego.

Duże wrażenie wywarł na mnie sposób pracy z dziećmi. Uczniowie od najmłodszych lat uczeni są twórczego myślenia, pracy w grupach, autoprezentacji, szacunku do drugiej osoby. Każde dziecko otrzymuje bardzo pozytywną i motywującą ocenę zwrotną od swojego nauczyciela, dostrzegany i doceniany jest nawet najmniejszy sukces. Niezwykle ciekawie było obserwować postępy dzieci, ich zmagania z trudnymi tematami i barierami językowymi.

Pobyt w USA to nie tylko czas nauki i pracy, ale również możliwość poznawania kultury oraz zwyczajów codziennego życia tego niezwykle różnorodnego kraju.  Podróż do Seattle, udział w festiwalu kultury Indiańskiej, zwiedzanie ogrodów Manito Park, czas spędzony z amerykańską rodziną nad jeziorem Libery Lake czy koncert muzyki irlandzki pokazały jak różnorodna i ciekawa jest kultura amerykańska.

Wracając do Polski jestem pełna nowych doświadczeń, którymi chcę podzielić się ze swoimi uczniami w trakcie realizacji autorskiej innowacji pedagogicznej „Discover English Speaking World”. Pozytywne nastawienie do życia, nowe metody pracy, pomysły na nowe projekty, dotknięcie różnorodności kulturowej to bagaż jaki wiozę ze sobą z nowego, ale już oswojonego lądu.

 

Dziękuję Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja NIDA za docenienie mojej pracy nauczycielskiej oraz  zaangażowania na rzecz nauki języka angielskiego poprzez ufundowanie miesięcznego stypendium na Uniwersytecie Gonzaga w USA.

Aneta Miszczyńska

SP Klucze

 

Więcej informacji o programie:

  • Informacja na stronie www Uniwersytetu Gonzaga

http://news.gonzaga.edu/2017/50-nations-40-languages-represented-gonzagas-19th-annual-summer-language-program

  • Audycja radiowa dotycząca obozu językowego Summer Institute

http://spokanepublicradio.org/post/summer-language-program-brings-international-flavor-gonzaga

 

 

[Not a valid template]