ODBLASKOWA SZKOŁA

KONKURS „ODBLASKOWA SZKOŁA”

 

 

Nasza szkoła przystąpiła w bieżącym roku szkolnym do konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA.„Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Program daje możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe”.

Drugoklasiści uczą się bezpieczeństwa

8 września 2017r. uczniowie klasy drugiej pod czujnym okiem wychowawczyni udały się na najbliższe skrzyżowanie. Dzieci uczyły się poruszania po drodze z zachowaniem zasad ruchu drogowego.

[Not a valid template]

Marsz Odblaskowych – Bądź  Widoczny!

11 września 2017r. zorganizowano  lekcję  bezpieczeństwa na drodze w ramach programu „Odblaskowa Szkoła”. Tego dnia pod opieką nauczycieli odbył się pochód uczniów klas I-III ulicami Klucz. Dzieci ubrane były w kamizelki odblaskowe. Podczas marszu  rozdawano napotkanym przechodniom ulotki informujące o korzyściach płynących z noszenia odblasków oraz o obowiązku zakładania elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym.

[Not a valid template]