DYŻUR PSYCHOLOGA W RAMACH WSPÓŁPRACY Z GMINĄ KLUCZE

DYŻUR PSYCHOLOGA W RAMACH WSPÓŁPRACY Z GMINĄ KLUCZE

Poniedziałek
16.00 – 18.00     (pokój pedagoga – nr 201)

 • poradnictwo psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców,
 • sytuacje kryzysowe,
 • konsultacje z zakresu profilaktyki i psychoedukacji w obszarze problematyki uzależnienia
  od narkotyków, leków, dopalaczy,
 • wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz rodzin dotkniętych problemem
  uzależnienia,
 • poradnictwo informacyjne zakresu możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy dla
  osób uzależnionych i ich rodzin.

Projekt realizowany w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 dla Gminy Klucze