ERASMUS, Sycylia, SP Klucze 2022

ERASMUS + w Szkole Podstawowej w Kluczach – realizacja innowacji pedagogicznej

ERASMUS +

w Szkole Podstawowej w Kluczach –

realizacja innowacji pedagogicznej

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  od roku szkolnego 2017/18 realizuje projekt w ramach Europejskiego Programu Erasmus + Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej pt. „Innowacje pedagogiczne kluczem do nowoczesnej edukacji”.

Pracownicy szkoły na zagranicznych kursach szkoleniowych będą mieli  możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową. Pozwoli to na osiągnięcie głównych celów projektu jakimi są podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wprowadzenie innowacji pedagogicznych z języka angielskiego oraz poprawa jakości pracy placówki.

W ramach projektu Erasmus + od września została wprowadzona do realizacji innowacja pedagogiczna z języka angielskiego dla klas VI „Discover English Speaking World – elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych”. Jest to innowacja programowo-organizacyjna w której program nauczania  zostaje poszerzony o nowe treści, zmienia się również organizacja nauczania języka – z 3 obowiązkowych godzin do 5 w klasach VI, VII i VIII.

Udział nauczycieli w szkoleniach programu Erasmus + pozwoli na odpowiednie przygotowanie kadry  do realizacji innowacji. Pierwsze szkolenie dla trzech anglistów odbędzie się w szkole Language Link w Londynie. Celem szkolenia jest poznanie nowoczesnych metod nauczania, które zostaną wdrożone w realizację działań projektowych.

Aneta Miszczyńska

erasmus