ERASMUS + Przygotowanie do realizacji projektu eTwinning

ERASMUS +

Przygotowanie do realizacji projektu eTwinning

Uczniowie klasy VI a oraz VI b realizujący innowację pedagogiczną z języka angielskiego „Discover English Speaking World – elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych” przygotowują się do realizacji projektu eTwinning. 

Wraz z rówieśnikami z innych europejskich szkół będą realizować projekt „My first English book” w ramach ścieżki czytelniczej realizowanej w innowacji. Projekt eTwinning jest też jednym z działań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu Erasmus+ „Innowacje pedagogiczne kluczem do nowoczesnej edukacji.”
Co to jest Program eTwinning?

Program eTwinning – europejska społeczność szkolna gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy  współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.  Projekty eTwinning przybierają bardzo różnorodne formy. Są wśród nich bardzo krótkie (kilkudniowe), skupione na jednym konkretnym zagadnieniu, jak i wieloletnie o wciąż poszerzającej się tematyce i działaniach.

Najważniejsze cechy projektów eTwinning to:

  • wykorzystywanie komputera, Internetu, różnorodnego oprogramowania, aparatu, kamery, narzędzi z których uczniowie korzystają w czasie wolnym, co czyni zajęcia znacznie ciekawszymi i bardziej angażującymi;
  • języki obce wykorzystywane są do bezpośredniej komunikacji z rówieśnikami – partnerami w projekcie. Potrzeba sprawniejszej, płynniejszej rozmowy, porozumienia mobilizuje uczniów do nauki języka;
  • temat projektu bardzo łatwo zintegrować z podstawą programową nawet kilku dowolnych przedmiotów nauczanych w szkole, i realizować w ramach planowych zajęć, czyniąc treści edukacyjne znacznie atrakcyjniejszymi.

Oferowane narzędzia są łatwe w obsłudze i bezpieczne dla uczniów, którzy mają możliwość skorzystania z nich bez obaw ingerencji z zewnątrz i dostępu do nieodpowiednich treści.

Uczniowie biorący udział w projektach są bardziej zmotywowani do nauki, zwłaszcza języków obcych, informatyki oraz pozostałych przedmiotów z zakresu współpracy. Sami chętnie szukają nowych informacji, uczą się nowych słów i zwrotów, aby ciekawiej zaprezentować swoją wiedzę partnerom.

(źródło – www.etwinning.pl)

 

Do realizacji projektu przygotowuje się również nauczyciel realizujący innowację, pani Aneta Miszczyńska, która bierze udział w szkoleniach stacjonarnych oraz online dotyczących realizacji działania.

Aneta Miszczyńska

dyplom