POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY

POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY

,,MOJE MIASTO I MÓJ REGION W OBIEKTYWIE:

MIEJSCA MAGICZNE – MIEJSCA TAJEMNE”

Organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Olkuszu

 

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów oddziałów gimnazjalnych oraz klas IV-VII szkoły podstawowej.

2. Należy sfotografować ciekawe i mało znane miejsce przyrody związane z powiatem olkuskim.

3. Każdy uczestnik przynosi do biblioteki szkolnej lub przesyła na adres: Pedagogiczna Biblioteka

Wojewódzka w Krakowie, Filia w Olkuszu ul. K.K. Wielkiego 43, 32-300 Olkusz, maksymalnie

2 zdjęcia, obowiązkowo w formie papierowej i elektronicznej.

4. Zdjęcia w wersji papierowej: 21 cm x 29,7 cm (A 4) należy opisać drukowanymi literami, podając imię i

nazwisko autora pracy, klasę, nazwę szkoły. Zdjęcie w wersji elektronicznej w formacie JPG 1600×1200

pikseli należy przesłać na adres: filia.olkusz@pbw.edu.pl

5. Konkurs trwa do końca października 2017 roku.

6. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace dotychczas nigdzie niepublikowane i nienagradzane.

7. Do zdjęć należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (do odebrania w bibliotece szkolnej).

8. Zdjęcia przechodzą na własność Biblioteki Pedagogicznej w Olkuszu.

9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.pedagogiczna.olkusz.pl do końca

listopada 2017 roku

10. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela biblioteka szkolna.