Bezpieczne ferie – porady dla Rodziców

ŻYCZYMY

UDANYCH I BEZPIECZNYCH

FERII 🙂

Bezpieczne ferie – porady dla Rodziców

DRODZY RODZICE!

Zapewnijcie swoim Pociechom opiekę i okażcie im zainteresowanie, aktywnie uczestniczcie w wypełnianiu im czasu wolnego, interesujcie się, gdzie i z kim spędzają wolny czas – wypytujcie o to, co robią i gdzie przebywają np. gdzie mieszkają ich koledzy i koleżanki, przypominajcie im zasady ostrożności podczas zabawy, szczególnie w pobliżu zamarzniętych zbiorników wodnych, rzek i jezior, a także ruchliwych ulic i innych niebezpiecznych miejsc.

Jeżeli Wasze Dzieci spędzają ferie zimowe w miejscu zamieszkania przestrzegajcie Dzieci, żeby:

 • nie opowiadały osobom obcym o wyposażeniu domu, zasobach rodziny i stanie majątkowym, nie otwierały drzwi podczas nieobecności dorosłych domowników (rodziców, starszego rodzeństwa, dziadków), nie wsiadały do samochodów osób nieznajomych, nie nawiązywały  kontaktów z osobami nieznajomymi proponującymi np. słodycze, poczęstunek, zabawę, spacer
 • zawsze informowały Was, gdzie będą przebywać, nie oddalały się zbyt daleko od domu,unikały miejsca grupowania się osób palących papierosy lub spożywających napoje alkoholowe, nie bawiły się w miejscach odosobnionych i niebezpiecznych, takich jak: tereny poprzemysłowe, budowy, pustostany.

Pamiętajcie także, żeby:

  • zapewnić dzieciom opiekę osób zaufanych
  • pozostawić w domu numery telefonów do opiekunów lub osób zaufanych oraz numery alarmowe: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe lub 112
  • przekazać zaufanemu sąsiadowi klucze do domu na wypadek potrzeby udzielenia pomocy, np. otwarcia drzwi w przypadku wzywania pomocy przez dziecko z mieszkania.

WAŻNE TELEFONY, które dziecko powinno znać:

 • telefony kontaktowe do domu i innych bliskich osób (wskazany więcej niż jeden kontakt)
 • telefony WOPR (pobyt nad wodą)
 • telefony GOPR (pobyt w górach)
 • europejski numer alarmowy 112
 • Policja 997
 • Straż pożarna 998
 • Pogotowie ratunkowe 999.

Wyjazd na zorganizowany wypoczynek

 • Przed wyjazdem dziecka sprawdźcie organizatora oferującego wyjazd – jakie zapewnia warunki pobytu, kwalifikacje opiekunów, zakres i rodzaj zajęć.
 • Dodatkowo wyposażcie dziecko: w kartę telefoniczną, która w razie potrzeby umożliwi kontakt z rodzicami lub opiekunami, w kartę z adresem i numerem telefonu kontaktowego rodzica lub opiekuna.