Ruszyła KLUCZEWSKA ERA KOMPUTERA

Ruszyła KLUCZEWSKA ERA KOMPUTERA

 

Mieszkańcy Klucz rozpoczęli bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach projektu „Kluczewska era komputera” Pierwsi uczestnicy szkoleń, które odbywają się w  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach nabyli nowe kompetencje cyfrowe podczas zajęć „Rodzic w Internecie”.  W tracie 16 godzinnego spotkania  rodzice i opiekunowie  przygotowywali się do bycia przewodnikiem dla swoich podopiecznych w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci. Celem szkolenia było również  poznanie podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+ oraz uzyskanie Karty Dużej Rodziny. Każdy z uczestników  otrzymał zaświadczenie ukończenia szkolenia.

[Not a valid template]

W okresie od października 2018 roku do lutego 2019 roku prowadzone będą bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Gminy Klucze obejmujące następujące moduły: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci dla wszystkich. Opisy modułów szkoleniowych oraz terminów dostępne są na stronie www.sp-klucze.pl oraz www.gmina-klucze.pl.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:

 email: kluczewskaerakomputera@wp.pl

Biuro projektu: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach

 

Gmina Klucze realizuje projekt „Kluczewska era komputera” finansowany z  w ramach projektu POPC.03.01.00-00-0066/17 pn.: Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług”,finansowanego w ramach Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, III Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

loga_ue_rp_gk kluczewska era komputera

 

plakat